Đặc sản Mai Châu, Hòa Binh

Danh sách các đặc sản ở Mai Châu Gà Lạc Sơn, Hòa Bình Gà Lạc Sơn và măng rừng tươi ngon là hai đặc sản nổi tiếng của Hòa Bình, người dân nơi đây đã khéo léo khi kết hợp hai nguyên liệu đặc trưng vùng đất nơi đây để tạo nên món ăn hài hòa h…